BIP
eBOI
RODO
Interaktywny plan cmentarza

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
MPGK Sp. z o. o. w Choszcznie

ul. Wolności 26
tel. 95 765 20 66
e-mail: bok@mpgkchoszczno.pl

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU OD PIĄTKU

W GODZ. 7:00-15:00

W Biurze Obsługi Klienta możecie Państwo załatwić wszystkie sprawy dotyczące:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

  • wywozu odpadów komunalnych,

  • wywozu nieczystości płynnych i opróżniania oczyszczalni przydomowych,

  • uregulowania w KASIE opłat pobieranych przez MPGK,

  • faktur za usługi świadczone przez MPGK,

  • umów w zakresie świadczonych usług,

  • złożenia podania, zlecenia i reklamacji,

  • windykacji, uregulowania zaległości i rozłożenia opłat na raty (windykacja@mpgkchoszczno.pl)