BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

INFORMACJA DLA ODBIORCY

Z PRZEDSTAWIENIEM PODSTAWOWYCH KORZYŚCI

 

Faktura elektroniczna jest to faktura zawierająca dokładnie te same dane, co faktura papierowa, tyle że zapisana w postaci pliku. Jest zabezpieczona bezpiecznym podpisem elektronicznym, gwarantującym jej autentyczność, integralność oraz identyfikację osoby składającej podpis.

 

Dla Odbiorców usługa ta jest bezpłatna i jest realizowana po uprzednim udzieleniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych. Faktura elektroniczna jest prawnie obowiązującym dokumentem, stworzonym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów, akceptowanym przez Urząd Skarbowy, tak jak jej papierowy odpowiednik.

 

Dzięki wprowadzeniu faktur elektronicznych, Odbiorca nie musi przechowywać dokumentów papierowych, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca na biurkach i w archiwach podręcznych oraz pozwala uniknąć niepotrzebnego bałaganu w dokumentacji.

 

Fakturę elektroniczną można odebrać w dowolnym miejscu, gdzie mamy dostęp do sieci Internet i od razu możemy dokonać płatności. Dokonując płatności za usługi wymienione na eFakturze, nie ma potrzeby drukowania otrzymanych faktur elektronicznych. Dodatkowo każdy Odbiorca posiada bezpieczne archiwum wszystkich eFaktur w jednym miejscu z możliwością ich przeglądania w dowolnym czasie i miejscu.

 

Decydując się na korzystanie z faktur elektronicznych mamy pewność, że nikt nieuprawniony nie uzyska dostępu do naszego dokumentu, a przy tym chronimy środowisko.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 0, poz. 1528) faktura elektroniczna posiada taką samą wartość prawną, jak faktura wystawiona w formie papierowej.

Aby otrzymywać faktury elektroniczne prosimy o wypełnienie załączonej

ZGODY NA OTRZYMYWANIE FAKTUR W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.

Zgodę należy dostarczyć na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

Kontakt: 95-765 23 75; 503 198 691