BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejInformujemy, że w celu zgłoszenia wszelkich informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno" można dokonać poprzez specjalny formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdującego się na stronie: https://www.nieprawidłowości.mrr.gov.pl

lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl