BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie uprzejmie informuje.iż na stronie  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/ została opublikowana decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Choszczno na okres 3 lat.

Taryfa--> plik do pobrania


Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Choszczno na okres od 10.01.2021r. do 09.01.2022r. , na podstawie decyzji zatwierdzającej nr SZ.RET.070.4.174.2018.AB wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"

Taryfa --> plik do pobrania


 

Zawiadomienie o nowej taryfie na rok 2019                               ->    plik do pobrania

Decyzja zatwierdzajaca taryfę wraz z wykazem i cennikiem   ->    plik do pobrania
 Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Choszczno na okres od 10.01.2020r. do 09.01.2021r. , na podstawie decyzji zatwierdzającej nr SZ.RET.070.4.174.2018.AB wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"

Taryfa --> plik do pobrania