BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Oferta

  • budowę sieci wodnych i kanalizacyjnych
  • budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych
  • budowę instalacji odwodnienia terenu
  • remont instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • remont przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Ponadto wykonuje usługi w zakresie:

  • prac ziemnych specjalistycznym sprzętem (wykopy, niwelacja terenu itp.)
  • czyszczenie i udrażnianie instalacji kanalizacyjnej i odwadniającej
  • awaryjne naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej
  • inne prace zlecone