BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakład Ochrony Środowiska świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Choszczna oraz z terenu gmin: Choszczno, Krzęcin, Suchań.

Posiadamy zaplecze techniczne oraz nowoczesny sprzęt specjalistyczny pozwala nam świadczyć usługi na wysokim poziomie, rzetelnie realizując zobowiązania wynikające z zawartych umów

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Umowę na wywóz odpadów komunalnych można podpisać w siedzibie naszego Zakładu przy ulicy Wolności 26. Dysponujemy pojemnikami o pojemności 120, 240 i 1100 litrów, ewentualnie kontenery o pojemności do 7 m3 (STW-7)

Czego nie należy wrzucać do pojemników:

 • odpadów niebezpiecznych,tj. akumulatorów, baterii, lekarstw, świetlówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, popiołu, gruntu, kamieni, odpadów budowlanych.

ELEKTROŚMIECI

Przyjmujemy nieodpłatnie odpady zużytego sprzętu elektrycznego,elektronicznego i AGD na terenie naszego Zakładu przy ul. Wolności 60

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I GRUZU

Dopasowując się do potrzeb Klientów prowadzimy również działalność związaną z kontenerowym wywozem gruzu, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, itp. kontenery o pojemności od 3 do 7 m3.

Kontenery podstawiamy w wyznaczonym miejscu w ustalonym terminie i zabieramy na zgłoszenie telefoniczne.

Wszelkie informacje oraz porady na temat wywozu w/w odpadów można uzyskać na terenie naszego Zakładu przy ul. Wolności 60 osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 95 765 23 75;663 428 426

 

Zakład zajmuje się również:

 • pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni
 • koszeniem trawników, nieużytków oraz poboczy dróg
 • sadzeniem drzew i krzewów
 • sadzeniem kwiatów na klombach, rabatach i zieleńcach
 • strzyżeniem żywopłotów
 • wycinką i cięciem sanitarnym drzewostanu
 • zakładaniem i rekultywacją terenów zieleni

Zakład ponadto wykonuje:

 • prace związane z akcją zimową
 • opiekuje się miejscami pamięci narodowej oraz pomnikami
 • prowadzi własną uprawę krzewów liściastych i iglastych
 • zajmuje się nasadzeniem kwiatów i krzewów na terenie miasta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zajmuje się również projektowaniem przydomowych ogrodów ,zieleńców i rabat zarówno dla osób indywidualnych jak i firm, oferując usługę całorocznego ich utrzymania. Posiada wykwalifikowaną kadrę zajmującą się projektowaniem która wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie do świadzcenia w/w usług.

Zakład dysponuje specjalistycznym sprzętem jak: kosiarki, pilarki ,dmuchawy, nożyce, wielofunkcyjne ciągniki ogrodowe, pługi snieżne, zamiatarki letniego i zimowego oczyszczania chodników, polewaczki oraz inne urządzenia i pojazdy.

Posiadamy do wynajęcia podnośnik 18 m z 2 pracownikami przeszkolonymi do prac na wysokościach.
Oferujemy: przycinkę drzew, zabiegi pilelęgnacyjne,czyszczenie rynien itp.

Ceny ustalamy indywidualnie.