podnośnik
Posiadamy do wynajęcia podnośnik 18 m
z 2 pracownikami przeszkolonymi do prac
na wysokościach.
Oferyjemy: przycinkę drzew, zabiegi
pilelegnacyjne,czyszczenie rynien itp.

Ceny ustalamy indywidualnie.

Kontakt:
tel. 95 765 30 39
Kom. 665 423 092





Z ostatniej chwili ....

 

 

 

 

 




Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w

Choszcznie – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniach od

06.10.2014 do 20.10.2014, w godzinach nocnych, przeprowadzane będą

prace konserwacyjne polegające na płukaniu sieci wodociągowej na

terenie miasta Choszczno.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
 


Zarząd Spółki


Uwaga zmiama adresu mail:

od 03.03.2014
nowy adres do korespondencji to:

sekretariat@mpgkchoszczno.pl



O naszej firmie:

 


23 października 2007 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Choszcznie. Firma świadczy usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Choszczno, Recz, Krzęcin, Suchań,Barlinek,Pełczyce,Stargard Szczeciński

 

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie:
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych;
- prowadzenia selektywnej zbiórki surowców wtórnych;
- zarządzania i prowadzenia składowisk odpadów komunalnych;
- zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni;
- oczyszczania ulic i placów;
- obsługi ujęć wodnych w miastach i na terenach wiejskich;
- wykonawstwa i naprawy sieci wodno-kanalizacyjnych;

- świadczenia usług pogrzebowych, przewozu zwłok i obsługi cmentarzy.

Działalność Firmy prowadzona jest w sposób zapewniający zachowanie najwyższych wymagań sanitarno higienicznych i ochrony środowiska.


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie służy swoim Klientom fachową poradą jak również jest gotowa wprowadzić nowe rozwiązania zgodnie z potrzebami mieszkańców.