podnośnik
Posiadamy do wynajęcia podnośnik 18 m
z 2 pracownikami przeszkolonymi do prac
na wysokościach.
Oferyjemy: przycinkę drzew, zabiegi
pilelegnacyjne,czyszczenie rynien itp.

Ceny ustalamy indywidualnie.

Kontakt:
tel. 95 765 30 39
Kom. 665 423 092

Z ostatniej chwili ....

 

 

 

 

 


Uwaga zmiama adresu mail:

od 03.03.2014 nowy adres skrzynki pocztowej Biura Obsługi Klienta to:

bok@mpgkchoszczno.pl

nowy adres do korespondencji to:

sekretariat@mpgkchoszczno.pl

Informacja o konieczności legalizacji wodomierzy rejestrujących
ilość wody bezpośrednio zużytej

informacja -->pobierz

zarządzenie -->pobierz


Od dnia 01.11.2013 uruchamiamy dla Państwa usługę faktury elektronicznej,którą mogą Państwo otrzymywać po złożeniu w naszej siedzibie,bądź przesłaniu na nasz adres :mpgk@renado.pl -"zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej"

eFaktura -informacja dla odbiorcy -->
pobierz

formularz zgody na wystawianie e-faktury -->pobierz

Harmonogram wywozu odpadów na terenie miasta i gminy Choszczno na rok 2014

- odpady niesegregowane miasto Choszczno -->pobierz
- odpady niesegregowane i pozostałe gmina Choszczno -->pobierz
- odpady segregowane miasto Choszczno -->pobierz
- odpady wielkogabarytowe miasto Choszczno -->pobierz


O naszej firmie:

 23 października 2007 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Choszcznie. Firma świadczy usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Choszczno, Recz, Krzęcin, Suchań,Barlinek,Pełczyce,Stargard Szczeciński

 

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie:
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych;
- prowadzenia selektywnej zbiórki surowców wtórnych;
- zarządzania i prowadzenia składowisk odpadów komunalnych;
- zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni;
- oczyszczania ulic i placów;
- obsługi ujęć wodnych w miastach i na terenach wiejskich;
- wykonawstwa i naprawy sieci wodno-kanalizacyjnych;

- świadczenia usług pogrzebowych, przewozu zwłok i obsługi cmentarzy.

Działalność Firmy prowadzona jest w sposób zapewniający zachowanie najwyższych wymagań sanitarno higienicznych i ochrony środowiska.


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie służy swoim Klientom fachową poradą jak również jest gotowa wprowadzić nowe rozwiązania zgodnie z potrzebami mieszkańców.