BIP
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Biuro Zarządu
ul. Wolności 26, tel.: 95 765 23 75,  fax: 95 765 23 75
e-mail: sekretariat@mpgkchoszczno.pl

konto bankowe: ZBS Choszczno 
nr konta: 45 8359 0005 0037 0901 2004 0001  

NIP 594-15-69-663


Prezes Zarządu: Łukasz Młynarczyk

Rada nadzorcza:
Przewodniczący: Mariusz Okoński
Członkowie: Paulina Balcerowicz, Marek Kotfis


Biuro Obsługi Klienta
ul. Wolności 26
tel.: 95 765 23 75
e-mail: bok@ mpgkchoszczno.pl; windykacja@mpgkchoszczno.pl


Zakład Ochrony Środowiska
ul. Wolności 60,
tel.: 95 765 23 75
e-mail: zos@mpgkchoszczno.pl

Składowisko Odpadów Komunalnych Stradzewie
tel: 95 765 28 34
e-mail: skladowisko@mpgkchoszczno.pl


Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Drawieńska 56,
tel.: 95 765 22 74 ; 503 198 695
e-mail: zwik@mpgkchoszczno.pl

Miejska Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Choszcznie
tel. 691 207 206


Administracja Cmentarza / Usługi pogrzebowe
ul. Wolności 26
tel.: 95 765 31 71 (czynny cała dobę)
95 765 23 75 (do godz.15-tej)
e-mail: zp@mpgkchoszczno.pl


Dział Techniczny
ul.Wolności 26
tel: 95 765 23 75
e-mail: techniczny@mpgkchoszczno.pl , dt@mpgkchoszczno.pl