BIP
eBOI
RODO
Interaktywny plan cmentarza
eBOK
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zawiadomienie o nowej taryfie na rok 2019                               ->    plik do pobrania

Decyzja zatwierdzajaca taryfę wraz z wykazem i cennikiem   ->    plik do pobrania
 Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Choszczno na okres od 10.01.2020r. do 09.01.2021r. , na podstawie decyzji zatwierdzającej nr SZ.RET.070.4.174.2018.AB wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"

Taryfa --> plik do pobrania