BIP
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 lip
2014

Zrealizowana przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Termin realizacji: lipiec 2014r.

Koszt całkowity: 4.797.928,98 zł brutto

Dofinansowanie: 1.950.377,00 zł.