BIP
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02 wrz
2014

Zrealizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013, środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Termin realizacji: wrzesień 2014r.

Koszt całkowity: 2.681.090,00 zł brutto

Dofinansowanie: 1.000.000,00 zł