BIP
eBOI
RODO
Interaktywny plan cmentarza

16 mar
2016

Zrealizowano ze środków własnych MPGK Sp. z o. o.

Termin realizacji: marzec 2016r.

Całkowity koszt: 139.757,01 netto zł