BIP
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

22 sty
2021

Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Choszczno na okres od 10.01.2021r. do 09.01.2022r. , na podstawie decyzji zatwierdzającej nr SZ.RET.070.4.174.2018.AB wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"

Taryfa --> plik do pobrania